Manuálna lymfodrenáž je špeciálna hmatová technika zameraná na lymfatický systém.

   

 

 

 

MANUÁLNA LYMFODRENÁŽ

Už pred 3000 rokmi vedeli Egyptskí lekári o elefantiáze (zväčšením končatín do hrúbky). O existencii miazgových ciev vedel aj Hipocrates. Aristoteles popisuje cievy s bielou krvou. Vooder predviedol na medzinárodnej výstavbe v Paríži lymfatickú drenáž. V roku 1981 založil Foldi vo Fierburgu vlastný inštitút - kliniku pre lymfológiu a flebológiu podľa Dr. Voodera. MUDr. Miroslav Bechyne CSc. Od roku 1969 sa venoval štúdiu lymfatického výskumu a vydaj aj prvý atlas lymfológie. V roku 1992 založil ligu proti opuchu a českú lymfologickú spoločnosť a vykonal prvé školenia manuálnej lymfodrenáže.

Lymfatický systém je imunitným systémom tela, tvoria ho cievy a uzliny. Funkcia lymfatických uzlín: zachytávajú a pohlcujú cudzie častice, filtrujú miazgu, zabraňujú vzniku zárodku ochorenia, rozvádzajú živiny do tela (vitamíny A,D,E,K), sú miestom vzniku protilátok, uskladňujú biele krvinky a prenášajú ich tam, kde sú potrebné.

Manuálna lymfodrenáž je špeciálny druh veľmi jemnej masáže. Predstavuje masáž lymfatického systému s účinkom rýchleho odplavenia únavových, odpadových a toxických látok z buniek a medzibunkového priestoru (najmä z kože, podkožia a svalov).

Hmaty sa vykonávajú na koži a podkoží, majú kruhový alebo špirálový charakter a pomalú frekvenciu. 

V dnešnej dobe, vďaka sedavému zamestnaniu, nedostatku pohybu, väčšina populácie trpí zníženou imunitou, prebytočným ukladaním tuku. To všetko úzko súvisí  s nedostatočne cirkulujúcim lymfatickým systémom a v dôsledku toho zlou funkciou obličiek a pečene. Pokiaľ vám tieto dva hlavné orgány dobre nefungujú, pociťujete únavu, stres. Rýchle sa vyčerpáte, podliehate ľahšie nervozite a na tele sa vám objavujú rôzne kožné vyrážky.

Mauálna lymfodrenáž je vhodná aj pre tých, ktorí majú kŕčové žily! 

Ciele manuálnej lymfodrenáže:

- redukcia lymfodému
- odtok lymfy z tkaniva
- zvýšiť transport kapacity lymfy
- zvýšiť rezorpciu lymfy do krvi

Indikácie manuálnej lymfodrenáže:

 

- lymfatické opuchy na horných aj dolných končatinách
- kombinované poruchy prekrvenia.

Kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže:

- krvácavé stavy
- otvorené poranenia kože

Kedy sa používa manuálna lymfodrenáž:

  • pri opuchoch spôsobených nedostatočne fungujúcim lymfatickým systémom
  • pri varixoch, pocitoch ťažkých nôh
  • pri únave
  • pri stresoch a psychickej vyčerpanosti
  • keď chcete detoxikovať organizmus
  • pri migrénach
  • pri reumatických bolestiach
  • vyhladenie a omladenie pokožky
  • zmiernenie jaziev

Manuálna lymfodrenáž je špeciálna a vysoko odborná hmatová technika zameraná na lymfatický systém. Pri procedúre dochádza k vytláčaniu kapilárneho riečišťa, čím sa zlepšuje prietok krvi v tepnách, ale predovšetkým ide o zlepšenie lymfatickej drenáže. Metodika sa využíva hlavne na liečbu a prevenciu chronických lymfodémov na dolných i horných končatinách.

V čom je rozdiel medzi manuálnou a strojovou lymfodrenážou? Stroj nikdy nenahradí ľudské ruky...