Prednáška 2011   |   Envirotábor Borievka 2011  |   Bubnovačka 2008   |   RelaxArt interiér a exteriér

   

 

 

 
   Prednáška "Čaj - tradícia a filozofia"

   V priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci sa 18. januára 2011 konala
   prednáška spojená s ukážkami a ochutnávkou čajov, ktorú usporiadal RelaxArt v spolupráci
   s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci.

 

 
   Envirotábor Borievka

   Súčasťou detského tábora v oblasti Kokava - Hámor bola 17. augusta 2011 prednáška
   RelaxArtu o čaji s praktickou ukážkou a ochutnávkou.

 

 
   Bubnovačka

   V našich bývalých priestoroch na Rázusovej ulici sa 5. júla 2008 predstavila bubenícka
   skupina Bongaless (neskôr BABYLUZARU). Bolo to ich prvé verejné vystúpenie v Lučenci.
   Vytvorili vinikajúcu atmosféru, ich strhujúci rytmus určite rozihral všetky bunky v tele...
   Kto tam vtedy bol, určite nám to potvrdí.

 
     
 
   RelaxArt interiér a exteriér

   RelaxArt sídli v budove niekdajšieho meštianskeho domu, zrekonštruovaného v roku 2009.
   N
achádza sa na západnej strane námestia v pieskovo-žltej budove, ktorá susedí s lekárňou
   Čierny orol a historickou Radnicou.