Bolesť chrbta - novodobá epidémia

   

 

 

To, čo určuje náš vek, je stav našej chrbtice, nie dátum v rodnom liste.

Prostredníctvom bolesti nám chrbtica dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. My by sme mali tento odkaz prijať a pristúpiť k nemu s plnou vážnosťou. Zamyslieť sa, čo v našom živote nám spôsobuje stres, pod akou záťažou a tlakom sa hrbíme a aktívne pristúpiť k náprave, k odstráneniu nájdenej príčiny. Chrbtica odráža aj naše vzťahy a postoje

Je nanajvýš dôležité dať svoju chrbticu do poriadku, venovať jej pozornosť, lebo bez zdravej chrbtice nie je zdravý organizmus. Keďže chrbtica je spojená so všetkými orgánmi tela, tak problémy s chrbticou následne ovplyvňujú zdravie celého organizmu. Spôsobujú ochorenia vnútorných orgánov, choroby pľúc, srdca, obličiek. Zablokovaná krčná chrbtica je zodpovedná za migrény, blokáda bedrovej chrbtice zase spôsobuje menštruačné bolesti, poruchy potencie, neplodnosť. Zablokované rebrá a hrudná chrbtica môžu imitovať srdcový infarkt, či žlčníkový záchvat.

Kedysi trpeli bolesťami chrbta ťažko pracujúci robotníci, dnes sa k nim pridalia veľká skupina ľudí so sedavým zamestnaním, pracujúca pod neustálym psychickým tlakom. Bolesť chrbta sa stala civilizačnou chorobou, ktorá v posledných rokoch prerástla epidémie. Dnes až 80 % dospelej populácie Slovenska trpí bolesťami chrbta. Táto novodobá epidémia je dnes druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti.

Kľúčovým faktorom pri vzniku bolestí chrbta je svalová nerovnováha. Svaly, ktoré neúmerne zaťažujeme napríklad sedením, ťažkou prácou, ale aj nesprávnym cvičením, sa skracujú. Naopak, ak sa dynamické svaly nepoužívajú, dochádza k ich ochabnutiu. Tak dochádza k nerovnováhe medzi statickými a dynamickými svalmi. Vhodná relaxácia účinne uvoľňuje napätie. Do stresom stuhnutého svalu neprúdi dostatočné množstvo krvi a živín, a tak trpí podvýživou. Keď sa svalový tonus normalizuje, dostáva potrebné množstvo živín.

Chrbtici veľmi pomôžu aj správne návyky pri každodenných činnostiach:

STÁTIE - predstavuje najväčšiu záťaž. Chrbtica je kvôli vzpriamenému postoju vystavená veľkému tlaku, predovšetkým v driekovej oblasti. Preto je dôležitý širší postoj a podsadená panva, kedy sa záťaž presúva na stehná a chrbtici sa uľaví.

SEDENIE - treba zvoliť správnu výšku stoličky, dbať na to, aby chodidlá boli celou plochou na podlahe a spĺňali sme pravidlo 90 stupňových uhlov - medzi chodidlom a predkolením, predkolením a stehnom, stehnom a osou trupu. Vždy seďte s kolenami od seba. Ak pracujete s počítačom, je dôležité mať monitor vo výške očí a priamo pred sebou, aby ste nezaťažovali krčnú chrbticu.

BREMENÁ dvíhajte vždy s pokrčenými kolenami a rovnou chrbticou.

SPITE na vhodnom matraci s menším vankúšikom.

Pri NESENÍ TAŠIEK rozložte záťaž rovnomerne do oboch rúk. nenoste tašku na jednom ramene, radšej si ju zaveste krížom cez plece a odľahčíte tak chrbticu. Ideálne je nosenie plecniaka.

Pri CHÔDZI DO SCHODOV našľapujte na celé chodidlo.

NEVHODNÉ TOPÁNKY zhoršujú bolesť chrbta. Vysoké podpätky sú elegantné, ale zdraviu škodlivé.

Pri PRÁCI V ZÁHRADE či umývaní podlahy sa nikdy nezohýbajte, radšej si kľaknite. Najlepšie na mäkšiu podložku, napr. uterák, či menší vankúšik.

Ak sa rozhodnete zvýšiť svoju kondíciu BEHOM, nikdy nebehajte po tvrdom povrchu. Pred asfaltom dajte prednosť lesnej alebo poľnej ceste.

 
Zdroj: Časopis Liečiteľ 10/2013
 

Náš skutočný vek a celkové zdravie určuje to, v akom stave máme chrbticu. Keď zlepšíme stav svojej chrbtice, získame veľké množstvo energie, omladneme a stane sa z nás nový človek, zdravý a plný síl.